Appointment: Chief Reviewer of Research Grant (FRGS) at UPSI

Pada dua minggu lepas saya dihubungi oleh Dr Jamal@Nordin Yunus, Timbalan Dekan, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi (FPE), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) bagi menjayakan program penilaian permohonan geran penyelidikan, FRGS. Tugasan saya adalah sebagai ketua penilai bagi projek-projek penyelidikan yang berpotensi untuk FRGS. InsyaAllah, saya akan ke UPSI pada 5 Jun 2013, dan terima kasih FPE kerana menjemput saya.

Comments

Popular Posts