Introducing: International Journal of Undergraduate

AlhamduLillah, sebuah jurnal antarabangsa terbaru, International Journal of Undergraduate (IJU) (http://ijuuitm.blogspot.com) akan dilancarkan pada Januari 2012. Buat masa sekarang saya telah menerima beberapa artikel untuk diterbitkan, dan oleh yang demikian saya menjemput pelajar ijazah pertama/diploma untuk menyumbangkan artikel mereka bagi terbitkan dalam IJU. Pensyarah juga boleh menghantar final project/assignment pelajar yang ditukarkan dalam bentuk artikel. Segala maklumat penerbitan boleh didapati di http://ijuuitm.blogspot.com. Selamat menulis.

Comments

Popular Posts