External examiner: PhD (Management), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

AlhamduLillah, saya telah dilantik sebagai penilai luar UTeM, Melaka. Oleh itu, saya memanjat kesyukuran di atas lantikan ini dan terima kasih juga kepada pihak UTeM yang memberi kepercayaan kepada saya selaku penilai luar.

Comments

Popular Posts