External Examiner, Phd (Mathematics) Thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia

AlhamduLillah saya telah dilantik sebagai penilai luar PhD (Matematik) Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada 12 Ogos 2014 yang lalu telah diadakan ujian lisan yang adakan di bangunan Fakulti S & T. UKM, Bangi. Terima kasih kepada Fakulti S & T kerana telah menjemput saya untuk kali ke 3. InsyaAllah, jika dijemput saya akan cuba membantu. 

Comments

Popular Posts